Serdecznie witamy na stronie  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie

e-DZIENNIK   e-BIBLIOTEKA

Strona główna
AKTUALNOŚCI
DLA RODZICÓW
NASZA JUBILATKA
ARCHIWUM
INFORMACJE
NASZ PATRON
UCZNIOWIE
KLASY  I - VIII
NAUCZYCIELE
PUBLIKACJE N-LI
NAUKA W SZKOLE
O NASZEJ SZKOLE
SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT
MAŁE GRANTY
SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
DBAM O ZDROWIE
ŚNIADANIE DAJE MOC
OWOCE W SZKOLE
SZKOŁA W RUCHU
TRZYMAJ FORMĘ!
WOLNOŚĆ ODDECHU
eTwinning PROJEKT
NAPISZ DO NAS
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Rok szkolny 2019/2020  

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH

 
„SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT!”  

LP

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Data

Dzień/Godzina

1

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego w klasie I

 

M. M.

09.01.2020

16.01.2020

23.01.2020

13.02.2020

20.02.2020

27.02.2020

05.03.2020

12.03.2020

19.03.2020

26.03.2020

02.04.2020

16.04.2020

czwartek  7.55 – 8.40

 

2

zajęcia dydaktyczno  - wyrównawcze                   z matematyki w klasie I

 

M. M.

07.01.2020

14.01.2020

21.01.2020

11.02.2020

18.02.2020

25.02.2020

03.03.2020

10.03.2020

17.03.2020

24.03.2020

31.03.2020

07.04.2020

wtorek   8.50 - 9.35

3

zajęcia rozwijające                         z matematyki

W. W.

07.01.2020

14.01.2020

21.01.2020

11.02.2020

18.02.2020

25.02.2020

03.03.2020

10.03.2020

17.03.2020

24.03.2020

31.03.2020

07.04.2020

wtorek   14.20 - 15.05

 

 

4

zajęcia rozwijające kompetencje uczenia się

 

M. M.

9.01.2020

16.01.2020

23.01.2019

13.02.2020

20.02.2020

27.02.2020

05.03.2020

12.03.2020

19.03.2020

26.03.2020

02.04.2020

16.04.2020

czwartek 13.30-14.15

 

5

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

U. T.

07.01.2020

14.01.2020

21.01.2020

11.02.2020

18.02.2020

25.02.2020

10.03.2020

17.03.2020

07.04.2020

21.04.2020

05.05.2020

12.05.2020

wtorek   11:40-12:25

6 zajęcia rozwijające                         z języka angielskiego

 

M. M. 14.02.2020 21.02.2020 28.02.2020 06.03.2020 13.03.2020 20.03.2020 27.03.2020 17.04.2020 24.04.2020 08.05.2020 15.05.2020 22.05.2020 piątek      13.30-14.15

 

7 zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze K. S. 10.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 14.02.2020 21.02.2020 28.02.2020 06.03.2020 13.03.2020 20.03.2020 27.03.2020 17.04.2020 24.04.2020 piątek        07:55-08:40

 

8

zajęcia specjalistyczne indywidualne – logopedia

 

E. M.

14.01.2020

17.01.2020

18.01.2020

11.02.2020

13.02.2020

14.02.2020

18.02.2020

20.02.2020

21.02.2020

10.03.2020

12.03.2020

13.03.2020

21.04.2020

23.04.2020

24.04.2020

12.05.2020

14.05.2020

15.05.2020

wtorek      11:25-12:25

piątek       13:25-14:25

sobota      13:25-14:25

wtorek      11:25-12:25

czwartek   13:25-14:25

piątek      13:25-14:25

wtorek      11:25-12:25

czwartek   13:25-14:25

piątek      13:25-14:25

wtorek      11:25-12:25

czwartek   13:25-14:25

piątek       13:25-14:25

wtorek      11:25-12:25

czwartek   13:25-14:25

piątek       13:25-14:25

wtorek      11:25-12:25

czwartek   13:25-14:25

piątek       13:25-14:25

 

 
 
KOTYNUACJA PROJEKTU  
"SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT"  
W tym roku szkolnym we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupca kontynuujemy realizację projektu

„Słupca stawia na eksperyment!” 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 dofinansowywany z środków Unii Europejskiej. Termin zakończenia projektu to 30 czerwiec 2020r.

 
 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych na terenie gminy Słupca w wyniku podniesienia kompetencji kluczowych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli, doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

 
Jeśli jesteś zainteresowany projektem wypełnij  
niezbędne formularze zgłoszeniowe i przekaż je do sekretariatu szkoły.  
INFORMACJE O PROJEKCIE I FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE  W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:  
 
 
   
Rok szkolny 2018/2019  
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU  
"SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT"  
W tym roku szkolnym we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupca realizowany jest projekt „Słupca stawia na eksperyment!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 dofinansowywany z środków Unii Europejskiej. Termin zakończenia projektu to 30 czerwiec 2020r.  
Działania zrealizowane w projekcie w roku szkolnym 2018/2019:  
  1. Przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu, zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
 
  1. Zakończono dwa postępowania ofertowe:
 
  • Usługi szkoleniowe w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca - projekt przewiduje zrealizowanie 4 szkoleń dla nauczycieli do końca 2019r. W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 3 szkolenia dla 76 nauczycieli z terenu Gminy. Tematy szkoleń to: „Jak pracować z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole”, „Wychowawca w szkole – rozwój kompetencji wychowawczych” oraz „Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu”
 
  • Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i logopedycznych – pomoce dla wszystkich szkól podstawowych zostały dostarczone w na początku 2019r. przez firmę Educarium Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość zamówienia wynosiła 153 304,31 zł brutto. Są to pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych - chemicznych, fizycznych, biologicznych; matematycznych oraz pomoce logopedyczne.
 
  1. Prowadzone były zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów oraz zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zajęciach z matematyki, j. polskiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, j. angielskiego i niemieckiego – brało udział 273 uczniów z całej Gminy; z terapii, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnych spotkań z psychologiem korzysta 84 uczniów.

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Młodojewie odbyło się 170 godzin zajęć dodatkowych.

 

 
  1. W projekcie przewidziane jest również wsparcie rozwoju uczniów zdolnych - poprzez przyznane stypendia. W tym roku szkolnym otrzymuje je 7 uczniów /po 1 uczniu w każdej szkole/.
 
 
NOWY PROJEKT  
"SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT  
 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

"SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT"

 
"SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT"

- PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Strona główna ] AKTUALNOŚCI ] DLA RODZICÓW ] NASZA JUBILATKA ] ARCHIWUM ] INFORMACJE ] NASZ PATRON ] UCZNIOWIE ] KLASY  I - VIII ] NAUCZYCIELE ] PUBLIKACJE N-LI ] NAUKA W SZKOLE ] O NASZEJ SZKOLE ] [ SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT ] MAŁE GRANTY ] SZKOŁA BEZ PRZEMOCY ] DBAM O ZDROWIE ] ŚNIADANIE DAJE MOC ] OWOCE W SZKOLE ] SZKOŁA W RUCHU ] TRZYMAJ FORMĘ! ] WOLNOŚĆ ODDECHU ] eTwinning PROJEKT ] NAPISZ DO NAS ] DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ]