Serdecznie witamy na stronie  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie

e-DZIENNIK   e-BIBLIOTEKA

Strona główna
AKTUALNOŚCI
DLA RODZICÓW
NASZA JUBILATKA
ARCHIWUM
INFORMACJE
NASZ PATRON
UCZNIOWIE
KLASY  I - VIII
NAUCZYCIELE
PUBLIKACJE N-LI
NAUKA W SZKOLE
O NASZEJ SZKOLE
SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT
MAŁE GRANTY
SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
DBAM O ZDROWIE
ŚNIADANIE DAJE MOC
OWOCE W SZKOLE
SZKOŁA W RUCHU
TRZYMAJ FORMĘ!
WOLNOŚĆ ODDECHU
eTwinning PROJEKT
NAPISZ DO NAS
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

    „Szkoła dla społeczności - społeczność dla szkoły".

http://www.szkolabezprzemocy.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Młodojewie

przystąpiła do III edycji Programu "Szkoła bez przemocy".

NIE JESTEŚMY OBOJĘTNI NA PRZEMOC


Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do programu "Szkoła bez przemocy" pracownicy i rodzice baczniejszą uwagę zwracają na kulturę zachowania uczniów w szkole i poza nią. Uczniowie zapoznają się z prawami i obowiązkami w stosunku do innych, wiedzą, że mogą liczyć na innych. Zawiązują nowe przyjaźnie. Uczą się wspólnie działać i pokojowo rozwiązywać problemy.


5 czerwca to Dzień Szkoły bez Przemocy. Nasza szkoła w tym dniu promowała przyjaźń i koleżeństwo, dlatego dzień przebiegał pod hasłem "Klasa to moi przyjaciele." W dniu tym rozstrzygnięto konkursy na najmilszego kolegę w poszczególnych klasach oraz na przyjaznego nauczyciela. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Uczniowie wykonali gazetki klasowe i kwiaty " przyjaźni", na których umieścili imiona swoich przyjaciół. Kwiaty zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Dzień zakończył uścisk przyjaźni uczniów, pracowników i nauczycieli oraz zaproszonych gości. Dzień ten, już po raz drugi, stał się kolorowym dniem zabawy i radości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

 

Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

 

 

Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

 

 

W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

 

 

Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

 

 

Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

 

 

Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

 

 

Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

 

 

Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

 

 

Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

 

 

Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

 

więcej informacji znajdziesz na stronach

III edycji Programu "Szkoła bez przemocy"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Strona główna ] AKTUALNOŚCI ] DLA RODZICÓW ] NASZA JUBILATKA ] ARCHIWUM ] INFORMACJE ] NASZ PATRON ] UCZNIOWIE ] KLASY  I - VIII ] NAUCZYCIELE ] PUBLIKACJE N-LI ] NAUKA W SZKOLE ] O NASZEJ SZKOLE ] SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT ] MAŁE GRANTY ] [ SZKOŁA BEZ PRZEMOCY ] DBAM O ZDROWIE ] ŚNIADANIE DAJE MOC ] OWOCE W SZKOLE ] SZKOŁA W RUCHU ] TRZYMAJ FORMĘ! ] WOLNOŚĆ ODDECHU ] eTwinning PROJEKT ] NAPISZ DO NAS ] DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ]